LvDO

Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Om ons milieu en onze toekomst te sparen is duurzaam denken, produceren, consumeren en handelen noodzakelijk. Ook Technasia dragen bij aan die duurzame ontwikkeling. Er is geen bèta-technisch onderzoek of ontwerp waar duurzame ontwikkeling geen onderdeel van uitmaakt. Dat besef willen we onze leerlingen bijbrengen en laten waarmaken. Dit is in het kort Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). 

 

Handvatten om LvDO te implementeren

Op deze pagina vind je een handreiking, checklist en film met informatie en handvatten om LvDO te implementeren in het Technasium onderwijs. Dit materiaal ontwikkelden we speciaal voor onze Technasium docenten.

Samen werken aan onze strategische ambitie

We hopen dat alle Technasia aan de slag te gaan met de uitgangspunten, de methodiek en didactiek van LvDO. Leren voor duurzame ontwikkeling verrijkt het Technasium onderwijs. Dit past naadloos binnen onze gezamenlijke ambitie zoals verwoord in het Strategisch Plan 2017-2021. We willen ons onderwijs vernieuwen en de Technasiumformule verder ontwikkelen en actualiseren. Werken en leren vanuit een duurzaam perspectief is daarin onmisbaar. 

De Handvatten

Handreiking LvDO
Leerlingen kunnen de voor LvDO nodige kennis, vaardigheden en houding opdoen als de leeractiviteiten aan een aantal didactische en inhoudelijke criteria beantwoorden. Deze criteria vatten we in de handreiking in zes uitgangspunten. Door bij het schrijven en uitvoeren van projecten uit te gaan van deze zes uitgangspunten kan een docent zorgen dat LvDO optimaal tot zijn recht komt binnen het Technasium onderwijs.
>> Download de handreiking

Checklist LvDO
De zes uitgangspunten voor LvDO werkten we uit in een handige checklist die docenten kunnen gebruiken om te controleren of alle uitgangspunten voor LvDO in een project geborgd zijn.
>> Naar de online checklist
>> Download de checklist

Film LvDO
De film vind je links bovenaan deze pagina. Bekijken via YouTube kan ook.

Verder lezen

Karen Laarveld, Stichting Technasium, en Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen, stonden aan de basis van Leren voor Duurzame Ontwikkeling binnen het Technasium. Zij hebben in verschillende publicaties hun kennis en ervaring gedeeld:

Vragen over LvDO?

Neem gerust contact op met Karen Laarveld (Stichting Technasium) via: k.laarveld@technasium.nl of Stan Frijters (Aeres Hogeschool Wageningen) via s.frijters@aeres.nl. Kijk ook eens op lvdo.nl, een initiatief van Stan Frijters om Leren voor Duurzame Ontwikkeling over de volle breedte van het voortgezet en hoger onderwijs onder de aandacht te brengen.